Държавен вестник онлайн

От 1 юли 2008 година и българският Държавен вестник намери своето място в интернет подобно на своите събратя от другите държави-членки на Европейския съюз. Това предостави възможност на всеки заинтересован гражданин да достъпи обнародваната в него информация, нещо, което значително подобри информираността на обществото за случващото се в държавата ни.

В модерния информационен век, в който живеем информацията значи много. В този контекст Държавен вестник като официален информационен орган на държавата се оказва важен източник на информация относно редица промени в родните закони, различни нормативни актове, постановления, решения и т.н.

Вестникът е разделен на два основни дяла в лицето на официален и неофициален такъв. Официалният има за цел информирането на заинтересованите физически и юридически лица за промените от най-висши държавни инстанции. Това включва Президентство, Народно събрание, Министерски съвет, Конституционен съд.

Неофициалният раздел пък поднася по-неофициална информация, както става ясно и от неговото име. В него се публикуват съдебни решения, призовки, решения на различни държавни и общински ведомства, научни институти и т.н.

Кодекс на труда

Едни от най-следените промени са тези в Кодекса на труда. Десетки хиляди българи ежедневно търсят информация за най-актуалните версии на нормативите за трудово-правните отношения, за да решават свои лични проблеми като служители или работодатели.

Обнародването на Държавен вестник онлайн помогна на България да догони други държави-членки на Европейския съюз, които отдавна публикуват в интернет своите аналогични издания. Все пак у нас електронното издание се различава от печатното по това, че от тази година (2012) в електронната версия на ДВ няма да се публикуват съобщения за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това ограничение бе въведено през месец февруари, като няма да окаже влияние при такива, чиято процедура е била задвижена преди тази дата.

Живеейки в динамичното време, наречено 21 век, то не можем все пак да отречем какво улеснение за всеки гражданин е да има достъп до Държавен вестник от домашния си компютър. Като така се спестява много време и усилия дори когато става дума за най-елементарни справки в законов план. Всеки може лесно и бързо да свали безплатно изданието на Държавен вестник, което го интересува от официалната му страница.

Поръчки на телефон за дома
Храна за вкъщи
Здравословни рецепти